• creative-daily-life

معرفی روش های ایجاد خلاقیت | قسمت دوم

2017/09/16|0 نظر

معرفی تکنیک های ایجاد خلاقیت

تکنیک های خلاقیت به عنوان ابزاری برای رشد خلاقیت و افزایش توان حل خلاق مسئله کمک شایانی به توان فرد در تمام مراحل […]

  • Radan-2

معرفی روش های ایجاد خلاقیت | قسمت اول

2017/08/30|0 نظر

خلاقیت یک فرآیند ذهنی است که شامل تولید ایده یا مفاهیم جدید و یا ایجاد ارتباط های تازه بین ایده ها و مفاهیم […]

  • اصول روانشناسی رنگ ها | طراحی گرافیک

اصول روانشناسی رنگ ها

2017/07/13|0 نظر

روانشناسی رنگ ها می تواند فاکتورمهمی هم درفضای داخلی وهم درفضای خارجی خانه بشماررود. ازاین رو پیش از انتخاب رنگ برای فضای داخلی وخارجی خانه حتما به […]

  • محبوب ترین رنگ ها | وبلاگ گرافیک رادان

محبوب ترین رنگ دنیا چه رنگی است؟

2017/07/11|0 نظر

بر اساس یک نظرسنجی جهانی محبوب ترین رنگ دنیا مشخص شده است. این نظرسنجی به صورت آنلاین در ژانویه ۲۰۱۷ صورت گرفته است.
رنگی که توسط اکثر مردم […]

  • بلاگ گرافیک رادان | طراحی گرافیک

رنگ ها در زندگی عمومی

2017/07/09|0 نظر

تازه ترین تحقیقات درباره رنگ ها، نشان داده است که خط مرزی بین رنگ های ترجیحی مردانه و زنانه وجود ندارد. رنگ های جدید لباس از سوی […]