رنگ ها

/رنگ ها

اصول روانشناسی رنگ ها

روانشناسی رنگ ها می تواند فاکتورمهمی هم درفضای داخلی وهم درفضای خارجی خانه بشماررود. ازاین رو پیش از انتخاب رنگ برای فضای داخلی وخارجی خانه حتما به این مباحث توجه داشته باشید.با این کارهم حالت های روانی ساکنین تعدیل می گردد وهم هرکسی وارد خانه شما می شود احساس صمیمیت بالاتری را ازجانب شما دریافت می کند.

◄ قرمز:
قرمزازرنگ […]

توسط |2017/07/13|رنگ ها|0 نظر

محبوب ترین رنگ دنیا چه رنگی است؟

بر اساس یک نظرسنجی جهانی محبوب ترین رنگ دنیا مشخص شده است. این نظرسنجی به صورت آنلاین در ژانویه ۲۰۱۷ صورت گرفته است.
رنگی که توسط اکثر مردم انتخاب شده است رنگ سبزی است که توسط Annie Marrs فارغ التحصیل رشته هنرهای زیبا برگزیده شده است. به همین دلیل این رنگ را Marrs Green نامیده اند.

توسط |2017/07/11|رنگ ها|0 نظر

رنگ ها در زندگی عمومی

تازه ترین تحقیقات درباره رنگ ها، نشان داده است که خط مرزی بین رنگ های ترجیحی مردانه و زنانه وجود ندارد. رنگ های جدید لباس از سوی زن و مرد به یکسان پذیرفته می شود.
این حقیقت طراح و هنرمند را به اصل دیگری در مجموعه جوامع اقتصادی و اجتماعی هدایت می‌کند که: جهان رو به همسانی، همرنگی، همخوانی و همبستگی به پیش […]

توسط |2017/07/09|رنگ ها|0 نظر