رنگها در زندگی عمومیتازه ترین تحقیقات درباره رنگ ها، نشان داده است که خط مرزی بین رنگ های ترجیحی مردانه و زنانه وجود ندارد. رنگ های جدید لباس از سوی زن و مرد به یکسان پذیرفته می شود.
این حقیقت طراح و هنرمند را به اصل دیگری در مجموعه جوامع اقتصادی و اجتماعی هدایت می‌کند که: جهان رو به همسانی، همرنگی، همخوانی و همبستگی به پیش می رود. اگر رنگ می تواند در این روند سهمی به عهده بگیرد، هنرمند یا طراح نیز باید به این مهم توجه کند که رنگ نباید در خدمت تمایزات کهنه قرار بگیرد.
توجه به اصول تغییر یافته و یا در حال تغییر، خود می تواند فکر و احساس و ذوق را تحریک کند تا در راستای زبان رنگ هماهنگ با زندگی نوین برآید .
امروزه فضای زندگی داخلی و خانوادگی انسان عموما آپارتمان‌هایی است که فاصله‌ی حداقل و حداکثر مساحت آن‌ها کم‌تر از 100 متر است. فضای بسیار محدود این آپارتمان‌ها، غالبا برای حرکت و بهره‌برداری کامل از نور و هوا کافی نیست و به همین دلیل رنگ می تواند بسیاری از این محدودیت‌ها را از چشم پنهان و یا حتی جبران کند.
رنگ های به کار رفته در فضای درونی باید بتواند همه چیز را بزرگتر، روشن تر و دوستانه‌تر معرفی کند. یک آشپزخانه کوچک چند متری را نمی‌توان با مجموعه‌ای از رنگ های و برهم و کلافه کننده آراست، زیرا کار در چنین آشپرخانه‌ای دست‌کم به طبخ غذایی مطبوع نخواهد انجامید. چرا که شخص می خواهد زودتر ار آن محیط بگریزد و حوصله صرف وقت را از او می‌گیرد. فضای آشپرخانه‌ای که در تصویر میبینید چندان وسیع نیست، ولی ترکیب رنگ های به کار رفته در آن به گونه ای است که آن را به سالن شبیه‌تر کرده است. بر اساس همینگونه روال‌هاست که ترتیب رنگ برای مبل، پرده، فرش، میز و صندلی، حباب های چراغ و حتی تابلوهایی که بر در و دیوار می آویزید را می‌توان انتخاب کرد.
ممکن است در راستای کوشش هایی که برای ایجاد تعادل رنگی در محیط زندگی انجام می‌دهید، با استثنای چاره ناپذیری مواجه شود و آن هم انتخاب رنگ برای اتاق خواب یا لباس کودکان و نوجوانان است.
در اینجا رعایت نیازهای روحی و رفتاری این گروه، لااقل تا آنجا که به انتخاب رنگ مربوط می شود بیرون از دلواپسی ها و پسند و ناپسندهای شما قرار می‌گیرد. انتخاب رنگ برای بچه ها و نوجوانان باید منطبق با فضای بسیار متنوع و رنگین بیرون از خانه و ذوق و روح بی‌آرامشان باشد.
با وجود کامپیوتر و نرم افزار های توانمند در عرصه هنر و گرافیک، همچنین آمیزش رنگ‌ها با یکدیگر، این امکان را میدهد تا بتوان جلوه‌های هنری و آثار جدیدی را خلق کرد.

آروز داریم که با اندیشه درباره رنگ و رابطه بین آنها، زندگی شما مانند سرودن شعری دلنشین، به اثری جذاب و خلاقانه بدل شود.